Μεταγωνιστικά Επίπεδα Κρεατινικής Κινάσης σε Επαγγελματίες Ποδοσφαιριστές

Μεταγωνιστικά Επίπεδα Κρεατινικής Κινάσης σε Επαγγελματίες Ποδοσφαιριστές
Μεταγωνιστικά Επίπεδα Κρεατινικής Κινάσης σε Επαγγελματίες Ποδοσφαιριστές

Η συγκέντρωση της κρεατινικής κινάσης (ΚΚ) έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτερα ώς δείκτης επιβάρυνσης του μυϊκού συστήματος στον αθλητισμό (1). Όσο μεγαλύτερο το προπονητικό φορτίο, τόσο υψηλότερη η μικροκαταστροφή των μυϊκών ινών που επιτελικά οδηγεί στην έκκριση του ενζύμου στη κυκλοφορία του αίματος. Η συγκέντρωση της ΚΚ μετασκησιακά κυμαίνεται από 300-500 U/L σε αθλητές και ο βαθμός της αύξησης εξαρτάται και από εξατομικευμένα χαρακτηριστικά, όπως τα γονίδια, το φύλο και τα επίπεδα της φυσικής κατάστασης του κάθε αθλητή (2). Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η σχετική αύξηση στη συγκέντρωση της ΚΚ μετά από έναν επαγγελματικό αγώνα ποδοσφαίρου, χωρίς τη μεσολάβηση ενδιάμεσης προπονητικής συνεδρίας. Είκοσι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ηλικίας 24,1 ± 2,2 έτη συμμετείχαν στη μελέτη που περιλάμβανε αγώνες τόσο από το εγχώριο Ελληνικό πρωτάθλημα Α’ Εθνικής κατηγορίας, όσο και από επίσημες Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Η συγκέντρωση της ΚΚ μετρήθηκε στην αρχή της χρονιάς πριν την έναρξη της προετοιμασίας (167,2 ± 95,5 U/L) και διαδοχικές αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν 24 -36 ώρες μετά τη λήξη 15 συνολικά αγώνων, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η ποσοστιαία αύξηση των επιπέδων του ενζύμου στο αίμα. Η συγκέντρωση της ΚΚ αυξήθηκε κατά μέσο όρο 247% μετά τον αγώνα, φτάνοντας τα 580 ± 112,2 U/L. Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως οι αθλητές που είχαν αρχικά υψηλή συγκέντρωση ΚΚ στο αίμα ήταν και εκείνοι οι οποίοι άγγιξαν τις υψηλότερες τιμές μετά τον αγώνα. Παρατηρήθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα αρχικά επίπεδα αερόβιας ικανότητας (VO2max) και στη σχετική αύξηση της συγκέντρωσης ΚΚ ματαγωνιστικά (r = -0.42).

Συμπερασματικά, η συγκέντωση της ΚΚ μεταγωνιστικά μπορεί να αποδόσει χρήσιμες πληροφορίες στον ιατρό της ομάδας όσον αφορά το βαθμό της μυϊκής επιβάρυνσης του αθλητή και τη μεταγενέστερη εφαρμογή εξατομικευμένου πρωτόκολλου αποκατάστασης. Τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικά όταν έχουν προσδιοριστεί αξιόπιστα οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις ΚΚ σε κατάσταση ηρεμίας.

 

Βιβλιογραφική Αναφορά:

  1. Friden J, Lieber RL. Segmental muscle fiber lesions after repetitive eccentric contractions. Cell Tissue Res 1998;293(1):165-71.
  2. Mougios M. Reference intervals for serum creatine kinase in athletes. Br J Sports Med 2007;41(10):674-8.

 

Αρθρογράφοι:

1,2Γιάννης Ε. Τσεκούρας, 2Τόνια Μαχαίρα, 2Γιώργος Παπαδοπούλης, 2,3Παναγιώτης Κουλουμέντας

  1. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής
  2. PAO Performance Lab
  3. 3η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών