Η πρόσληψη υγρών κατά βούληση δεν αποτρέπει την αφυδάτωση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές κάτω από συνθήκες ζέστης

Η πρόσληψη υγρών κατά βούληση δεν αποτρέπει την αφυδάτωση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές κάτω από συνθήκες ζέστης
Η πρόσληψη υγρών κατά βούληση δεν αποτρέπει την αφυδάτωση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές κάτω από συνθήκες ζέστης

Ανατρέχοντας στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πληθώρα μελετών, οι οποίες να επικεντρώνονται στην αξιολόγηση των επιπέδων υδάτωσης νεαρών αθλητών που ασκούνται σε θερμό περιβάλλον. Επομένως, ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να αξιολογηθούν τα επίπεδα υδάτωσης σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε ένα καλοκαιρινό τουρνουά κάτω από συνθήκες ζέστης και να μελετηθεί η επίδραση των εκάστοτε προπονητικών συνεδριών στη διατήρηση των ομαλών επιπέδων υδάτωσης.

Μεθοδολογικά:

Τα επίπεδα υδάτωσης κατά την ηρεμία μετρήθηκαν σε 107 νεαρούς ποδοσφαιριστές (ηλικίας: 11-16 ετών). Από αυτούς, οι 72 αθλητές συμφώνησαν να επαναξιολογηθούν για δυο περεταίρω προπονητικές συνεδρίες (την 3η και 5η ημέρα του camp) με σκοπό να παρατηρηθεί ο βαθμός αφυδάτωσης, ενώ τους ήταν επιτρεπτή η κατά βούληση κατάποση υγρών. Τα επίπεδα υδάτωσης αξιολογήθηκαν μέσω της ειδικής βαρύτητας των ούρων (Urine specific gravity, USG), του χρώματος των ούρων, καθώς και των μεταβολών στη σωματική μάζα.  Η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος, καθώς και η σχετική υγρασία ήταν  27.2 ± 2 °C και 57 ± 9 %, αντίστοιχα.

Αποτελέσματα:

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ειδικής βαρύτητας των ούρων, 95 από τους 107 νεαρούς αθλητές ήταν ήδη αφυδατωμένοι (USG≥1.020), πριν την έναρξη των προπονήσεων. Η κατάσταση αυτή συνέχισε να υφίσταται και για τις επόμενες ημέρες (με 95.8 % και 97.2 % των παιδιών να είναι σημαντικά αφυδατωμένα, την 3η και 5η ημέρα, αντίστοιχα. Παρά τη δεδομένη διαθεσιμότητα των ροφημάτων προς κατάποση, 54 από τα 66 (81.8 %) αφυδατωμένα παιδιά μείωσαν το σωματικό τους βάρος (-0.35 ± 0.04 kg) εξαιτίας της προπόνησης, ενώ 74.6% (47 από τα 63) μείωσαν περεταίρω το σωματικό τους βάρος (-0.22 ± 0.03 kg) μετά την προπόνηση της 5ης ημέρας.

Συμπεράσματα:

Γύρω στο 90% των νεαρών ποδοσφαιριστών που ξεκίνησαν να προπονούνται κάτω από συνθήκες ζέστης ήταν ήδη αφυδατωμένοι πριν την έναρξη της προπόνησης. Η κατά βούληση κατανάλωση υγρών κατά τη διάρκεια των προπονήσεων δεν βελτίωσε την ήδη βεβαρυμμένη κατάστασή τους, απεναντίας οδήγησε σε περεταίρω αφυδάτωση. Συμπερασματικά, η προτροπή για κατανάλωση υγρών σε συνθήκες ζέστης κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα στα παιδιά, έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αφυδάτωσης, σωματικής κόπωσης και κατ’ επέκταση μείωση της αθλητικής απόδοσης.

 

Αρναούτης Γιάννης, Κάβουρας Σταύρος, Κωτσής Γιάννης, Τσεκούρας Γιάννης, Μακριλλός Μιχάλης, Μπάρδης Κώστας

Πηγή: Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2012 Nov 19. [Epub ahead of print]

Εργαστήριο Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο